2024 03 25 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GRIT CAPITAL FIZ na dzień 19 04 2024 r. - AgioFunds