2024 02 21 Ogłoszenie o zmianie Statutu GRIT CAPITAL FIZ - AgioFunds