2023 12 29 Ogłoszenie o wykupie CI GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ z dnia 16.01.2024 - AgioFunds