2023 12 14 II Ogłoszenie o zmianie terminu likwidacji AGIO Wierzytelności PLUS 2 NFWFIZ w likwidacji - AgioFunds