2023 11 30 I Ogłoszenie o zmianie terminu likwidacji AGIO Wierzytelności PLUS 2 NFWFIZ w likwidacji - AgioFunds