2023 11 13 Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji certyfikatów serii 007 funduszu GRIT CAPITAL FIZ - AgioFunds