2023 11 07 SGB FIZ AN informacje o Funduszu zgodnie z art. 34 statutu Funduszu - AgioFunds