2023 10 24 Półroczny raport o stanie likwidacji Imone FIZ AN w likwidacji - AgioFunds