2023 10 18 Ogłoszenie o częściowym umorzeniu CI Agio Wierzytelności Plus NS FIZ w likwidacji z dnia 17.10.2023 r. - AgioFunds