2023 10 10 Komunikat dla Uczestników TOROX EKO FIZ AN - AgioFunds