2023 09 08 Ogłoszenie o zmianie WE serii 007 funduszu Agio Smart Money FIZ - AgioFunds