2023 07 20 Ogłoszenie o wykupie w dniu 29 czerwca 2023 roku Certyfikatów Inwestycyjnych Enrav FIZ AN - AgioFunds