2023 06 13 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Polaris FIZ na dzień 07 07 2023 r. - AgioFunds