2023 06 09 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GRIT CAPITAL FIZ na dzień 03 07 2023 r. - AgioFunds