2023 04 13 SGB FIZ AN informacje o Funduszu zgodnie z art. 34 statutu Funduszu część 2 - AgioFunds