2023 04 05 Ogłoszenie o zmianie statutu OPUS NS FIZ - AgioFunds