2023 02 27 Ogłoszenie o zmianie WE serii 004 funduszu Agio Smart Money FIZ - AgioFunds