2023 02 23 Ogłoszenie o zmianie Statutu GRIT CAPITAL FIZ - AgioFunds