2023 02 17 Ogłoszenie o zmianie statutu Hermes Capital FIZ - AgioFunds