2023 02 14 Ogłoszenie o zmianie WE serii 005 funduszu Grit Capital FIZ - AgioFunds