Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 LC Asset II NS FIZ z dnia 6 czerwca 2022 r. - AgioFunds