Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 12.05.2022 r. - AgioFunds