2022 01 04 Sprostowanie ogłoszenia o wykupie CI Forsythia Capital FIZ AN z dnia 20.03.2023 - AgioFunds