Ogłoszenie o zmianie skrótu prospektu AGIO SFIO - AgioFunds