Ogłoszenie o zmianie skrótu prospektu AGIO Kapitał PLUS FIO - AgioFunds