Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO SFIO - AgioFunds