InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ U1 U2 - AgioFunds