Strategia Konserwatywna - AgioFunds

Strategia Konserwatywna

Dostępna w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania

Portfel strategii składa się ze starannie dobranych czterech funduszy:

  • 10% AGIO Dochodowy PLUS
  • 50% AGIO Kapitał PLUS
  • 25% AGIO Stabilny PLUS
  • 15% AGIO Akcji PLUS

Strategia obejmuje automatyczny, comiesięczny transfer środków pomiędzy subfunduszami, dokonywany w celu zachowania właściwego składu (ryzyka) portfela pomimo zmieniających się warunków rynkowych.

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

90 1140 1010 0000 5568 6700 1001