Strategia Optymalna - AgioFunds

Strategia Optymalna

Dostępna w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania

Portfel strategii składa się ze starannie dobranych czterech funduszy:

  • 15% AGIO Dochodowy PLUS
  • 30% AGIO Kapitał PLUS
  • 30% AGIO Stabilny PLUS
  • 25% AGIO Akcji PLUS

Strategia obejmuje automatyczny, comiesięczny transfer środków pomiędzy subfunduszami, dokonywany w celu zachowania właściwego składu (ryzyka) portfela pomimo zmieniających się warunków rynkowych

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

90 1140 1010 0000 5568 6700 1001