InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ - AgioFunds

InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ

Subfundusz należy do kategorii funduszy konserwatywnych absolutnej stopy zwrotu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu, składa się niezmiennie z trzech klas aktywów o stałych udziałach: akcji amerykańskich typu „value” (35%), funduszy ETF inwestujących w obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych (50%) i kontraktów futures powiązanych z ceną złota (15%).

Część akcyjna składa się z akcji największych spółek wchodzących w skład indeksu amerykańskiego Russell 1000. Dobór spółek opiera się na jasno określonych kryteriach fundamentalnych. Udział złota w portfelu inwestycyjnym Funduszu ma kluczowe znaczenie w momentach wzrostu niepewności na rynkach finansowych natomiast część obligacyjna ma za zadanie stabilizować wyniki inwestycyjne Funduszu zwłaszcza w okresie dekoniunktury na rynku akcji.

Ekspozycja zagraniczna zabezpieczona jest pod kątem ryzyka walutowego. Wpłaty do Funduszu i wypłaty oraz wycena Certyfikatów Inwestycyjnych są dokonywane w PLN.

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

maj 2017

Forma funduszu

FIZ

Typ funduszu

Konserwatywny absolutnej stopy zwrotu

Typ emisji

niepubliczna

Wycena Funduszu

raz na miesiąc

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak zainwestować?

Skontaktuj się z doradcą