InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ - AgioFunds

InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ

Subfundusz należy do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu, składa się z trzech klas aktywów o stałych udziałach: akcji amerykańskich typu „value” (55% – 65%), funduszy ETF inwestujących w obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych (30%) i kontraktów futures powiązanych z ceną złota (15%).

Część akcyjna składa się z akcji największych spółek wchodzących w skład indeksu amerykańskiego Russell 1000. Dobór spółek opiera się na jasno określonych kryteriach fundamentalnych. Ekspozycja na złoto daje zabezpieczenie portfela przed gwałtownymi wydarzeniami geopolitycznymi (np. głosowanie nad Brexitem). Złoto zachowuje się bardzo dobrze w sytuacji wzrostu napięcia geopolitycznego, wzrostu inflacji oraz osłabiania się dolara amerykańskiego. Część obligacyjna ma za zadanie stabilizować wyniki inwestycyjne Funduszu zwłaszcza w okresie dekoniunktury na rynku akcji.

Ekspozycja zagraniczna zabezpieczona jest pod kątem ryzyka walutowego. Wpłaty do Funduszu i wypłaty oraz wycena Certyfikatów Inwestycyjnych są dokonywane w PLN.

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

wrzesień 2015

Forma funduszu

FIZ

Typ funduszu

absolutnej stopy zwrotu

Typ emisji

niepubliczna

Wycena Funduszu

raz na miesiąc

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak zainwestować?

Skontaktuj się z doradcą