AGIO Nieruchomości Komercyjnych - AgioFunds

AGIO Nieruchomości Komercyjnych

Fundusz za pośrednictwem spółek celowych pozyskuje istniejące i wynajęte przez renomowanych najemców nieruchomości komercyjne generujące stały dochód. W spektrum zainteresowania funduszu są wyłącznie małej i średniej wielkości lokale użytkowe o charakterze handlowo –usługowym, zlokalizowane na parterach budynków i ciągach komunikacyjnych, na terenie większych miast Polski oraz w centrach miast średniej wielkości, o średniej wartości jednostkowej na poziomie 2-5 mln złotych. Dobra lokalizacja oraz niewielka wartość jednostkowa lokali decydują o szybkiej, potencjalnej zbywalność lokali co ma bezpośredni wpływ na ewentualną płynność funduszu. Między innymi z tego powodu fundusz nie inwestuje w biurowce, mieszkania oraz powierzchnie magazynowe.

Wyniki funduszu nie opierają się na spekulacji związanej z ewentualnym wzrostem lub spadkiem cen nieruchomości, a osiągana stopa zwrotu wynika wyłącznie z wysokości płaconych przez najemców czynszów, dzięki czemu jest przewidywalna i powtarzalna.

AGIO Nieruchomości Komercyjnych adresowany jest do Inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych poszukujących alternatywnych, bezpiecznych i zarazem generujących stały dochód inwestycji wraz z możliwością jego cyklicznej, częściowej realizacji. Fundusz może być alternatywą dla bezpośredniego inwestowania w nieruchomości.

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

lipiec 2014

Forma funduszu

FIZ Aktywów Niepublicznych

Typ funduszu

nieruchomości

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak inwestować?

Skontaktuj się z doradcą