AGIO Market Neutral w likwidacji - AgioFunds

AGIO Market Neutral w likwidacji

To fundusz klasy „Multi Asset”. Jest to doskonałe rozwiązanie dla Inwestorów, którzy nie mają czasu na śledzenie trendów na rynkach finansowych ani porównywanie wyników poszczególnych funduszy.  Nie trzeba być ekspertem,  ani podejmować samodzielnie decyzji inwestycyjnych dotyczących alokacji swojego kapitału w różne klasy aktywów. Uczestnik nabywając jeden fundusz inwestuje jednocześnie w kilka nieskorelowanych ze sobą klas aktywów. Dywersyfikacja  portfela na poziomie klas aktywów pozwala ograniczyć ryzyko inwestycyjne i zmniejszyć zmienność portfela. Celem funduszu jest wypracowanie zysków przy zachowaniu jak najmniejszej zmienności,  niezależnie od koniunktury panującej na rynkach finansowych.

AGIO Market Neutral inwestuje w jednostki uczestnictwa i certyfikaty innych, zarządzanych przez AgioFunds TFI funduszy:

  • fundusze obligacji korporacyjnych
  • fundusze wierzytelności
  • fundusz  nieruchomości komercyjnych
  • fundusz managed futures
  • fundusze akcji

Wyniki zarządzania na 02.07.2018 r.

1M 3M 6M 12M YTD od początku
0,43% 0,49% -7,87% -8,59% -7,87% -6,39%

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

maj 2015*

Forma funduszu

FIZ

Typ funduszu

multi asset, stabilnego wrostu

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak inwestować? Skontaktuj się z doradcą

 

*początek działalności w zakresie realizowania nowej polityki inwestycyjnej (Data uruchomienia: 07.2013)