Announcements - AgioFunds

Announcements

EN: Na koniec maja 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,35 mld zł.

Na koniec maja 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,35 mld zł. Oznacza to wzrost o ponad 209 mln zł w porównaniu do stanu aktywów na koniec kwietnia 2016 roku. Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wzrosły o ponad 48 mln zł i wyniosły na koniec maja 2016 roku 1,27 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wzrosły o ponad 160 mln zł i…

Read more