EN: Na koniec lipca 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła blisko 6,8 mld zł. - AgioFunds

EN: Na koniec lipca 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła blisko 6,8 mld zł.

Na koniec lipca 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła blisko 6,8 mld zł.

Oznacza to wzrost o ponad 1,41 mld zł od początku roku.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów spadły o 33 mln zł i wyniosły na koniec lipca 2016 ponad 1,23 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wzrosły o blisko 1 mln zł i wyniosły na koniec lipca 2016 roku blisko 5,56 mld zł. Na koniec lipca 2016 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 56 funduszami, w tym 15 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 41 funduszami dedykowanymi.