FORSYTHIA CAPITAL FIZAN - AgioFunds

FORSYTHIA CAPITAL FIZAN

Informujemy, że dla opublikowanych wartości Certyfikatów Inwestycyjnych na dni wyceny przypadające po dniu 30 września 2022 r. nie została  jeszcze zakończona weryfikacja jej prawidłowości przez Depozytariusza. W związku z tym w przyszłości może  wystąpić konieczność korekty ogłoszonych wartości.