ALFA FIZ w likwidacji - AgioFunds

ALFA FIZ w likwidacji

ALFA FIZ jest funduszem akcyjnym, który inwestuje większość swoich aktywów w spółki wyróżniające się pod względem wypłacanych dywidend. Głównym rynkiem inwestycji są Stany Zjednoczone, gdzie spółki dywidendowe są cenione przez inwestorów i gdzie jest ich stosunkowo dużo. Strategia funduszu zakłada zabezpieczanie portfela przed wahaniami kursów walutowych.

Fundusz ma możliwości statutowe zabezpieczenia się przed spadkami na rynkach finansowych poprzez zajęcie pozycji krótkiej. Fundusz powinien stosować takie zabezpieczenie bardzo rzadko i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Celem funduszu jest długoterminowe wypracowywanie średniorocznej stopy zwrotu wyższej niż indeks S&P500, jednocześnie przy zachowaniu niższej zmienności niż ten indeks.

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

kwiecień 2016

Zmiana strategii

27 lutego 2017

Typ funduszu

absolutnej stopy zwrotu

Forma funduszu

FIZ

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak zainwestować?

Skontaktuj się z doradcą