Sprawozdanie finansowe SGB FIZ AN na 31.12.2021 r. - AgioFunds