Sprawozdanie Finansowe GRIT CAPITAL FIZ za okres od 17.12.2020 r. do 31.12.2021 r. - AgioFunds