Raport bieżący 149 – WANCI za 26.07.2023 - AgioFunds