Raport bieżący 147 – WANCI za 27 07 2021 r. - AgioFunds