Raport bieżący 146 – WANCI za 26.07.2022 - AgioFunds