Raport bieżący 145 – WANCI za 26.07.2022 - AgioFunds