Raport bieżący 144 – WANCI za 25.07.2022 - AgioFunds