Raport bieżący 143 – WANCI za 17.07.2023 - AgioFunds