Raport bieżący 142 – WANCI za 19.07.2022 - AgioFunds