Raport bieżący 142 – WANCI za 14.07.2022 - AgioFunds