Raport bieżący 139 – WANCI za 12.07.2023 - AgioFunds