Raport bieżący 132 – WANCI za 30.06.2023 - AgioFunds