Raport bieżący 131 – WANCI za 04.07.2022 - AgioFunds